• Panduan Responden

  • Borang Manual - Offline

 

BILANGAN RESPONDEN BAGI MENJAWAB INSTRUMEN PENARAFAN SSQS BAGI TAHUN 2020

Penyelaras penarafan di peringkat sekolah :  Guru Penyelaras Bestari (GPB) /  Guru Penyelaras ICT

 

 A. Sekolah yang mempunyai bilangan responden mencukupi 63

BUKAN Sekolah Kurang Murid atau SKM

Jenis Responden

Bilangan Responden

Pentadbir

1

Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

1

GPICT (GPB / GPICT)

1

Guru

30

Murid

30

Jumlah Keseluruhan Responden

63


B. Sekolah Kurang Murid (SKM) dan bilangan responden TIDAK mencukupi 63

Sekolah Kurang Murid (SKM) dan bilangan responden TIDAK mencukupi 63

Jenis Responden

Bilangan Responden

Pentadbir

1

Guru Perpustakaan dan Media (GPM)

1

GPICT (GPB / GPICT)

1

Guru

1 hingga 30

Murid

1 hingga 30

Jumlah Keseluruhan Responden

5 hingga 63

 

Jenis Responden

Catatan

 Pentadbir

Perlu dijawab oleh Pengarah / Pengetua / Guru Besar

 GPM

Perlu dijawab oleh Guru Perpustakaan Media

 GPICT

Perlu dijawab oleh GPB / GPICT

 Guru

Mengikut bilangan guru disekolah termasuk penolong kanan dan GPM. Maksimum responden adalah 30. Admin USTP perlu memadam token yang lebih jika guru kurang dari 30 orang.

 Murid

Mengikut bilangan murid disekolah. Maksimum responden adalah 30. Admin USTP perlu memadam token yang lebih jika murid kurang dari 30 orang.


Sekiranya Admin SSQS Sekolah terpadam lebih token, sila hubungi USTP masing-masing bagi mendapatkan semula token tersebut.

 

       
Sila klik pada gambar untuk muat turun Fail Instrumen Offline
       
Bagi sekolah- sekolah yang mempunyai masalah capaian internet, sila muat turun borang "Offline" ini dan membuat pengisian dalam dokumen dan seterusnya membuat pengisian secara online di USTP masing- masing.